Adresy

Adresy špecializovaných pracovísk :

 

Názov
Ulica
 Mesto
Stránky
Centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu, GYN-FIV, s.r.o.
Záhradnícka 42
821 08
BRATISLAVA
Centrum asistovanej reprodukcie GYNCARE, s.r.o.
Magnezitárska 2/C
040 13
KOŠICE
ISCARE, a.s.
Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie
Prievozská 4/A
Kollárova 2
821 09
BRATISLAVA
036 01
MARTIN
SPLN – Sanatórium pre liečbu neplodnosti, spol. s r.o.
Masarykova 17
040 01
KOŠICE
Sanatórium HELIOS SK, s.r.o.
Daniela Michaelliho 2
036 01
MARTIN
Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11
851 08
BRATISLAVA
ReproMedica, klinika reprodukčnej medicíny
Búdkova 26
811 04
BRATISLAVA