Liečba neplodnosti

Úvodná stránka/Liečba neplodnosti

Pre začiatok rozhodujúca informácia. Neplodnosť nie je možné liečiť. Dobrou správou je, že neplodnosť je len špičkou ľadovca problémov, ktoré vám bránia otehotnieť. Je teda oveľa pravdepodobnejšie, že trpíte zníženou plodnosťou alebo poruchami plodnosti, vy, partner či dokonca spoločne, pričom tieto problémy možné liečiť je. Niekedy azda nie celkom vyliečiť, ale zlepšiť stav reprodukčného zdravia natoľko, aby ste mohli počať a donosiť zdravé dieťa. Neplodnosť je možné riešiť, napríklad adopciou alebo metódami mimotelového oplodnenia. Ak ste však boli skutočne neplodná, rovnako neplodná zostanete i po narodení dieťaťa. O rozličných liečebným metódach vás informujeme jednak v rubrike Otázky a tiež v záverečnej kapitole Pasu plodnosti. Ak vám zostali akékoľvek nezodpovedané otázky, napíšte nám.

PREDIMPLANTAČNÁ DIAGNOSTIKA

Otehotnieť a porodiť zdravé dieťa nie je vždy samozrejmosťou. Každý pár, nezávisle na svojej rodinnej anamnéze či etniku, čelí 3 až 5% riziku narodenia dieťaťa s vrodenou vývojovou chybou. Ak vás problém počať dieťa priviedol až k metóde umelého oplodnenia, čiže IVF, je dôležité, aby ste vedeli o možnosti vyšetrenia embrya ešte pred implantáciou, čiže o predimplantačnej genetickej diagnostike, v skratke PGD. Vyšetrenie sa vykonáva i v niektorých zariadeniach na Slovensku a určené je pacientkám nad 35 rokov, párom s opakovanými spontánnymi potratmi, párom s opakovane neúspešnými IVF cyklami (nedosiahnutie gravidity po opakovaných prenosoch embryí), párom, kde muž má ťažkú formu neplodnosti a párom s výskytom genetického ochorenia v rodine, viazaného na pohlavie (napr. hemofília A, B, svalová dystrofi a a i.).

Vyšetrenie sa uskutočňuje tak, že skúsený embryológ z kvalitných trojdňových 6 až 10-bunkových embryí, ktoré sa vyvíjajú mimo tela matky, biopsiou odoberie 1 až 2 bunky. V tom čase majú ešte všetky bunky rovnaký vývojový potenciál a nie sú špecializované. Bunky sa po upevnení na podložné sklíčko podrobia genetickej analýze technikou Fluorescenčnej In Situ Hybridizácie – FISH s presnosťou viac než 95%. Výsledok vyšetrenia je dostupný o 24 hodín a samotný transfer morfologicky a geneticky zdravých embryí sa uskutoční na piaty deň po odbere. Ostatné zdravé embryá sú po PGD zmrazené.

Predpokladom uskutočnenia vyšetrenia je však oplodnenie vajíčok metódou intracytoplazmatickej injekcie spermie, čiže ICSI. Vyšetrenie je možné uskutočniť aj pri zmrazených embryách. Prenatálne vyšetrenie chromozómov plodu však PGD nenahrádza, pretože sa nevyšetrujú všetky chromozómy. V súčasnosti predimplantačnú diagnostiku zdravotné poisťovne nepreplácajú, hoci pre mnohé páry je jedinou nádejou mať dieťa.

UMELÉ OPLODNENIE

Umelé oplodnenie | BocianovinyTento pojem je jednou z techník asistovanej reprodukcie. Je to súbor diagnostických a liečebných metód, ktorými sa lekári pokúšajú pomôcť neplodnému páru k počatiu, tehotenstvu a narodeniu zdravého dieťaťa. Medzi najjednoduchšie metódy patrí medikamentózna liečba na úpravu menštruačného cyklu a ovulácie. Patrí sem aj zmena životosprávy. Ak nepomôže, prichádza na rad inseminácia. Ak opakovane zlyhá, prichádza na rad IVF – in vitro fertilizácia, čiže oplodnenie mimo tela matky. Veľmi zjednodušene ho môžeme opísať ako vybratie vajíčok z vaječníka v narkóze, ich oplodnenie spermiami v laboratóriu a následné vloženie deliacich sa embryí do maternice. Začína sa hormonálnou prípravou vaječníkov, ktorej sa hovorí stimulácia. Nasleduje odber vajíčok – OPU a po oplodnení embryotransfer – ET. Umelé oplodnenie sa vo svete robí už viac ako tridsať rokov, na Slovensku sa prvé nesmelé pokusy začali pred viac ako desiatimi rokmi a dnes sa pomocou IVF narodí niekoľko sto detí ročne. Kandidátmi na umelé oplodnenie sa stávate napríklad pri nezistenej príčine sterility, ak opakovane zlyhajú regulované cykly a inseminácia, prípadne ak partnerka nemá priechodné vajíčkovody alebo ich nemá vôbec. Ak má partner málo spermií, lekári mu odporučia metódu ICSI, intracytoplazmatickú injekciu spermie priamo do vajíčka pomocou mikromanipulátora. Ak v ejakuláte partnera nie sú prítomné žiadne spermie, je možné pokúsiť sa o ich získanie chirurgicky. Umelé oplodnenie je náročný zákrok, na ktorý by ste sa mali dobre pripraviť. Percento úspešnosti nie je tak vysoké, ako by si mnohí želali.

RIZIKÁ A CENA

Ako každý invazívny zákrok, aj umelé oplodnenie má svoje riziká, napríklad alergické reakcie na niektoré lieky, viacpočetné tehotenstvo, riziko predčasného pôrodu, mimomaternicového tehotenstva, redukcia plodov pri viacpočetnej gravidite, hyperstimulačný syndróm, v skratke OHSS a iné. Je dôležité o nich vedieť, zvážiť ich, prípadne sa na niektoré pripraviť. Medzi jedno z rizík, na ktoré sa často zabúda, je sklamanie. Podstúpiť umelé oplodnenie totiž neznamená, že stopercentne otehotniete. Mali by ste preto s prípadným neúspechom kalkulovať a vopred zvážiť, koľko cyklov chcete podstúpiť a koľko chcete investovať, ale tiež iný typ liečby, zmenu centra, adopciu a v neposlednom rade i bezdetnosť, pretože aj dvaja sú rodina. Umelé oplodnenie nie je jednoduchá ani lacná záležitosť. Cena jedného pokusu, čiže cyklu pozostáva z dvoch základných zložiek: z ceny liekov a z ceny za výkony, ktoré hradíte centru. Ak máte menej ako 39 rokov, zdravotná poisťovňa preplatí časť ceny liekov i výkonov pri prvých troch cykloch, na základe určitých pravidiel a v prípade týchto ôsmych diagnóz: chýbajúce vajíčkovody, endometrióza, nezvratné poškodenie vaječníkov, idiopatická sterilita, mužský faktor, imunologické príčiny, endokrinné príčiny či riziko dedičného ochorenia. Poisťovňa, samozrejme, neprepláca zákrok pacientkám, ktoré sa v minulosti nechali sterilizovať alebo ktorých stav je výsledkom interrupcie. Dobrá rada: nečakajte na hraničný vek, pretože v tomto veku je šanca otehotieť a vynosiť zdravé dieťa omnoho nižšia.

AKO SI VYBRAŤ CENTRUM?

Výber centra asistovanej reprodukcie, čiže riešenie neplodnosti formou umelého oplodnenia by malo nasledovať až po vyčerpaní všetkých ostatných možností. Samotný zákrok a príprava naň, čiže najmä hormonálna stimulácia predstavuje závažný zásah do organizmu. Aj preto je súčasťou vážneho rozhodnutia správny výber centra asistovanej reprodukcie. Ako si vybrať? Máme pre vás niekoľko rád i otázok, ktoré môžete položiť už pri prvom rozhovore. Pomôžu vám rozhodnúť sa i pochopiť náročnosť zákroku a zodpovednosť, ktorá z neho vyplýva. Predovšetkým sa nezameriavajte len na deklarovanú úspešnosť, ale skôr na ústretovosť personálu, ktorá je zrejmá už z prvého telefonátu či kontaktu na recepcii. Posudzujte prístup lekára pri pohovore a ubezpečte sa, či lekár, s ktorým ste hovorili, bude vaším ošetrujúcim lekárom. Na stretnutie sa dôkladne pripravte a posúďte, či ste mali príležitosť a dostatok času prediskutovať s lekárom skutočne všetko, čo vás zaujíma alebo trápi. Nezabudnite najmä na lieky, cenu, alternatívy liečby, postup, riziká či dostupnosť psychologického poradenstva. Myslite na to, že väčšina centier sú súkromné fi rmy, vy ste ich klientom a podľa toho by sa k vám mali správať. Ak to tak nie je, ak máte pocit, že lekár na vás nemá čas, neodpovedá na všetky otázky alebo je nervózny, neveští to nič dobré. Našťastie aj medzi centrami je dnes pomerne veľká konkurencia a je vo vašom záujme rozhodnúť sa správne. Neunáhlite sa, porovnávajte. Centrá asistovanej reprodukcie dnes majú väčšinou vlastné webstránky, ktoré vám môžu pri rozhodovaní pomôcť. Nezanedbateľné sú aj iné faktory, ako vzdialenosť z miesta bydliska či dostupnosť iných zdravotníckych zariadení, v ktorých môžete podstúpiť doplňujúce vyšetrenia. Dôležité je aj samotné prostredie centra. Pred vami je niekoľko návštev, mali by ste sa cítiť príjemne. Podľa možnosti pred konečným rozhodnutím navštívte niekoľko centier a porovnávajte aj ďalšie kritériá. A teraz už zopár otázok, na ktoré sa môžete spýtať. Bocian si dokonca myslí, že by ste mali.

 • Bude ma vždy ošetrovať rovnaký lekár?
 • Môžeme si vybrať medzi ošetrujúcim lekárom alebo lekárkou?
 • Aké skúsenosti s umelým oplodnením má môj ošetrujúci lekár?
 • Aké sú vedľajšie účinky liečby?
 • Koľko vajíčok pri odbere, najmenej či najviac, je podmienkou transferu?
 • Ak nastane problém alebo budeme mať otázky, s ým ich budeme konzultovať?
 • Aká je pravdepodobnosť, že napriek počatiu potratím alebo sa mi narodia dvojičky?
 • Koľko cyklov nám odporúčate absolvovať, kým navrhnete iný postup?
 • Koľko cyklov ročne urobí vaše centrum a koľko sa narodí zdravých detí?
 • Kde absolvujeme prípadné ďalšie vyšetrenia či zákroky, napr. genetické?

CENTRÁ ASISTOVANEJ REPRODUKCIE

UMELÉ OPLODNENIE DO DETAILU

Splodiť potomka je pre prežitie ľudského rodu nevyhnutnosťou a preto niet divu, že sa tejto problematike venuje toľko pozornosti. Platí to hlavne o asistovanej reprodukcii, ktorá pomáha vyriešiť problém neplodnosti aj tam, kde to v minulosti nebolo možné. Predpokladom úspechu, okrem prekonania rôznych predsudkov, je aj poznanie používaných metodík a najmä ich biologických limitov. Je jasné, že ani jedna z nich nezaručuje 100% úspešnosť vo všetkých prípadoch. Vhodnou kombináciou jednotlivých postupov je však možné podstatne zvýšiť šance na úspech. V zjednodušenej forme možno povedať, že úspech závisí od troch základných faktorov:

 1. Psychické rozpoloženie partnerov. Z nepreberného množstva možných variantov spomeňme aspoň dva postrehy. Chcieť a očakávať príliš, tak ako vždy v živote, dvere skôr zatvárajú. Následné rozčarovanie býva skľučujúce hlavne v prípade, že túžba po dieťati nie je u oboch partnerov rovnaká. A ten druhý – mať spoločné dieťa nie je práve tá najlepšia voľba pre záchranu vzťahu.
 2. Reprodukčné zdravie oboch partnerov. Na vzniku neplodnosti sa podieľa mnoho zjavných, menej zjavných, ale aj úplne nezistiteľných príčin. Máte teda na výber: buď budete chodiť po rôznych vyšetreniach a budete sa spoliehať, že po rozmanitej liečbe sa raz podarí otehotnieť aj klasicky alebo máte možnosť podstúpiť cielené vyšetrenia doporučované v centrách asistovanej reprodukcie (CAR), ktorých cieľom je zistiť schopnosť ženy produkovať vajíčka, u muža získať aspoň minimálne množstvo spermií a posúdiť schopnosť ženy vytvoriť prostredie pre uchytenie embrya a donosenie plodu. Samozrejme rozsah a hĺbka týchto vyšetrení sa líši od veku, doby trvania neplodnosti, atď. Nevylučujú sa ani chirurgické postupy, ale vždy s jasným cieľom napojenia sa na metódy asistovanej reprodukcie.
 3. Biologické možnosti a limity postupov asistovanej reprodukcie. Tu treba mať na pamäti, že každý z postup ov asistovanej reprodukcie má okrem svojich biologických limitov aj obmedzenia dané legislatívou konkrétnej krajiny. Slovenská i Česká republika patria skôr k tým liberálnejším, čo umožňuje využitie takmer celej škály postupov, ktoré sú v klinickej aplikácii považované ako odskúšané a prístupné (napr. v Nemecku sa nesmú mraziť deliace sa embryá, v Taliansku majú povolené zmrazovať len vajíčka, resp. spermie a pod.). Okrem týchto limitov existujú obmedzenia aj nepriame, spojené s fi nančnou dostupnosťou tejto liečby… Ak ste sa rozhodli podstúpiť liečbu neplodnosti v CAR, zamyslite sa nad nasledovnými odporúčaniami.

Odporúčanie č. 1 Každý cyklus vnímajte ako jediný a posledný. Urobte hneď v prvom liečebnom cykle všetko pre zvýšenie šance na úspech. Až do výsledku tehotenského testu sa správajte tak, ako keby to bol váš jediný pokus. Až po negatívnom výsledku zvažujte možnosť ďalšieho cyklu. Pre rozhodovanie pri vstupe do cyklu si treba uvedomiť podobnosť a rozdielnosť medzi vajíčkom a spermiou. Podobnosť týchto buniek je v tom, že každá prináša do nového embrya polovicu chromozómov – ale tam podobnosť končí. Žena sa rodí s daným počtom vajíčok a od puberty sa ich počet už len znižuje. Od cca 33. – 35. roku života sa u produkovaných vajíčok zvyšuje výskyt chromozomálnych porúch. Získavanie vajíčok prebieha väčšinou v narkóze a teda nie je ženskou psychikou ovplyvniteľné. Hormonálna stimulácia činnosti vaječníkov je súčasťou liečby neplodnosti metódou IVF. Reakcia na stimuláciu je u každej ženy individuálna.

Odporúčanie č. 2 Hormonálna stimulácia činnosti vaječníkov – množstvo a kvalita získaných vajíčok je daná kvalitou hormo nálnych preparátov, ale s obmedzeniami fyziologických možností danej ženy. Z tohto dôvodu je to vec, ktorú (okrem výberu kvalitnejších, ale zväčša aj drahších preparátov) ovplyvníte minimálne. Preto sa spoľahnite na odporúčanie špecialistov. Najlacnejší variant môže v konečnom zúčtovaní celý proces značne predražiť. U mužov sa spermie tvoria od puberty v cca 78-dňových intervaloch až do neskorého veku. Produkcia spermií však v priebehu roka výrazne kolíše aj u „normospermikov“. Získanie spermií v deň získavania vajíčok je pre mnohých mužov stresujúce a zriedkavé nie je „zlyhanie v kritickej chvíli“.

Odporúčanie č. 3 Zamrazenie spermií vopred, „pre istotu“. V prípade veľkých výkyvov v hodnotách spermiogramu s nálezom extrémne nízkych hodnôt si spermie nechajte pred plánovanou punkciou vajíčok zamraziť. Vyhnete sa hraničnej situácii, pri ktorej je cyklus nedo- končený pre neschopnosť partnera poskytnúť spermie na oplodnenie. Vysoké percento párov zostáva bezdetných aj napriek tomu, že sa u nich nezistila žiadna príčina neplodnosti. Táto tzv. idiopatická sterilita je často spôsobená neschopnosťou spermií preniknúť do vajíčka aj napriek hodnotám spermiogramu, ktoré boli posúdené ako normálne. Preto treba mať na pamäti, že ani dobrý spermiogram ešte nezaručuje úspešné oplodnenie.

Odporúčanie č. 4 ICSI v prvom cykle „pre istotu“. V prvom cykle (kedy ešte nie je známa schopnosť spermií oplodniť partnerkine vajíčka) si vždy nechajte aspoň časť vajíčok oplodniť metódou ICSI (injekcia spermie do vajíčka). Znížite tým riziko zrušenia cyklu z dôvodu neoplodnenia. Úspešnosť mimotelového oplodnenia dnes posudzujeme nie ako percento tehotných na jeden embryotransfer, ale ako percento tehotných z jedného stimulovaného cyklu, t.j. spolu s prenosom rozmrazených embryí. Zmrazovanie nadpočetných embryí výrazne zvyšuje šance na otehotnenie v danom cykle a znižuje tak celkovú fi nančnú nákladnosť.

Odporúčanie č. 5 Zmrazovanie nadpočetných embryí výrazne zvyšuje šance. Vždy si nechajte nadbytočné embryá zamraziť. Odmietnuť zmrazenie znamená pre vás zníženie šance na otehotnenie a dilemu, čo s nadbytočnými embryami – zničiť ?! V prípade neotehotnenia vás čaká ďalšia hormonálna stimulácia a nové fi nančné náklady, ktoré značné prevyšujú náklady spojené so zmrazením a rozmrazením embryí. A nezabudnite – čas, sklamanie a výčitky robia svoje. Prečo sme si tie embryá predsa len nenechali zmraziť? Výber najvhodnejšieho embrya na prenos je vec komplexná a zahŕňa posúdenie celej rady vývojových a morfologických vlastností embrya počas určitého časového úseku. Čas potrebný k záverečnému rozhodnutiu však závisí od množstva a kvality embryí a mení sa od prípadu k prípadu. Niekedy stačí 48 hodín, inokedy sa rozhodne až po 4 – 5 dňoch a niekedy to nie je jasné vôbec. Dnes už neuprednostňujeme transfer 5-dňových embryí, ale prikláňame sa k názoru uskutočniť transfer embryí v momente, keď vieme, ktoré sú najlepšie. Cieľom je minimalizovať stresy pobytu embrya v mimotelových podmienkach. Samozrejme, že existujú výnimky, keď predlžujeme kultiváciu embryí napr. pre zlepšenie podmienok na jeho uchytenie, t.j. podpora rastu endometria (buniek maternice, ktoré zabezpečujú uchytenie sa embrya). Vo všeobecnosti teda možno povedať, že šance na otehotnenie ovplyvňuje kvalita prenášaných embryí a nie termín transferu.

Odporúčanie č. 6 Rozhodnutie o dĺžke kultivácie embryí ponechajte na embryológovi. Z praktického hľadiska je možné doporučiť, aby ste súhlasili s tzv. predĺženou kultiváciou (väčšina CAR ju poskytuje v rámci výkonov nehradených poisťovňou) a tým dali šancu na komplexné posúdenie kvality embryí. Prípadný transfer v skoršom termíne by ste však mali akceptovať ako rozhodnutie embryológa, ktorý považoval skrátenú dobu kultivácie za dostačujúcu pre výber vhodných embryí k transferu. Po 5 – 6 dňoch vývoja embryo opúšťa svoj ochranný obal (zona pellucida). Tento proces nazývaný ako hatching (slovenský ekvivalent – vykľuvanie sa bežne nepoužíva) je nevyhnutný pre kontakt embrya s endometriom pred jeho uhniezdením sa. Je známe, že niektoré embryá nie sú schopné tento proces dokončiť, t.j. zostávajú uväznené vo svojom obale. Z tohto dôvodu bol navrhnutý postup nazvaný ako asistovaný hatching (AH). Pri tomto zásahu je zona pellucida mikromanipulačne otvorená pre uľahčenie hatchingu (tento výkon bol takisto zahrnutý do výkonov ne hradených poisťovňou). Aj keď ešte aj dnes existujú čiastočné názorové rozdiely ohľadom efektívnosti AH, väčšinový názor je, že zdravé embryo nemá s hatchingom problém a vývojovo oslabeným embryám nepomôže, resp. skôr alebo neskôr sa vývoj takýchto embryí aj tak zastaví.

Odporúčanie č. 7 Od asistovaného hatchingu nečakajte zázraky. Veľmi nepomôže, ale ani neublíži. Ak sa však rozhodnete pre AH, tak vždy len v súvislosti s predĺženou kultiváciou.

ÚČINNÁ LIEČBA ANÉMIE

Liečba anémie | BocianovinyAnémia, po slovensky málokrvnosť, je chorobný stav, ktorý postihuje až tretinu ľudstva. Charakterizuje ju hlavne znížená koncentrácia hemoglobínu, čiže červeného krvného farbiva v krvi. Anémia spôsobuje zníženie dodávky kyslíka tkanivám, čo sa prejavuje okrem iného zvýšenou únavou či zadýchaním sa už pri ľahšej fyzickej námahe, ale aj oveľa rôznorodejšou symptomatológiou. Môže sa prejavovať i vypadávaním vlasov či lámavosťou nechtov, ale aj ospalosťou, závratmi, pálením jazyka či v oblasti dolných končatín. V 90% prípadov sa jedná o sideropenickú anémiu, čiže málokrvnosť z nedostatku železa. Z hľadiska plánovania tehotenstva je dôležité vedieť, že postihuje najmä ženy v plodnom veku v dôsledku chronických strát železa počas menštruácie, ďalej ženy, ktoré majú problém otehotnieť, ženy na konci tehotenstva alebo dospievajúce dievčatá či ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu. Únava či lámavé nechty však nie sú hlavným dôvodom, prečo je potrebné ochorenie diagnostikovať, zistiť jeho príčinu a liečiť ho. Chronická anémia akéhokoľvek pôvodu znižuje okrem evidentnej psychickej a fyzickej výkonnosti aj výkonnosť imunitného systému (náchylnosť na akékoľvek infekcie či zápaly), navodzuje poškodenie orgánov (postihuje srdce, obličky, pečeň, nervový systém), čo môže viesť napr. k poruchám srdcového rytmu, strate citlivosti na končatinách, atď., ale v dôsledku neodkysličenia tiež k spomaleniu vývinu plodu či až k poškodeniu plodu. V niektorých prípadoch pomôže zvýšená konzumácia potravín, ktoré sú prirodzeným zdrojom železa, ako je červené mäso a vnútornosti (najmä pečeň), ale aj rastlinné zložky potravy, ako sú napríklad červená repa, sója, šošovica, či mak. Keďže je však vstrebávanie železa z rastlinných zdrojov pre organizmus obtiažne, pristupuje sa podľa závažnosti ochorenia k liečbe liekmi s obsahom železa a iných dôležitých látok, ktoré napomáhajú jeho vstrebávaniu a zabudovávaniu do červených krviniek. Poraďte sa so svojim lekárom a hematológom, ktorý vám môže predpísať aj kombinovaný prípravok, ktorý okrem železa obsahuje kyselinu listovú, dôležitú v tehotenstve pre vývoj plodu, vitamín B12 a kyselinu askorbovú, čiže vitamín C. Tento súbor biologicky aktívnych látok, pôsobiacich synergicky, zlepšuje vstrebateľnosť a využitie železa pre tvorbu červených krviniek. Problémy spôsobené anémiou zvyčajne po 3-6 mesiacoch účinnej liečby vymiznú. Navyše – telu dáte možnosť vytvoriť si zásoby samotného železa, ako aj vitamínov, ktoré potrebuje nielen pre normálnu krvotvorbu.

CHLAMÝDIE, ZÁPALY A MYKÓZY

Chlamýdie, v posledných rokoch najrozšírenejšie sexuálne prenosné ochorenie vo veku od 20 do 40 rokov. Ich zákernosť spočíva v tom, že mnohí nespozorujú žiadne príznaky. U žien sa môže vyskytnúť bolesť v podbrušku, pri pohlavnom styku a pri močení. Prenáša sa pohlavným stykom, ale aj bielizňou či uterákmi. Najznámejšia chlamýdia trachomatis spôsobuje zápaly vonkajších a vnútorných rodidiel, cysty na vaječníkoch, u mužov zápal semenníkov, prostaty či močových ciest. Neliečená infekcia môže spôsobiť neplodnosť. Infikovanej tehotnej žene hrozí potrat, predčasný pôrod a bábätku zápal spojiviek či pľúc. Chlamýdiové infekcie sa zásadne liečia antibiotikami, a to u oboch partnerov. Keďže však chlamýdie sú veľmi úporné, nie vždy je prvá liečba antibiotikami účinná. Ochorenie sa v takom prípade opakovane vracia alebo pretrváva a hrozí, že prejde do chronického štádia. Pomôcť môžu enzýmové lieky, napríklad Wobenzym. Pri spoločnom podávaní s antibiotikami zvyšujú ich účinnosť a tým aj pravdepodobnosť vyliečenia. Tým, že posilňujú imunitu, obmedzujú navyše riziko opakovania choroby. Rovnakým spôsobom enzýmy pomáhajú aj pri liečbe gynekologických zápalov.

MOŽNO AJ VÁS ČASTO TRÁPIA VAGINÁLNE MYKÓZY

Mykózy | Bocianoviny
Až tri štvrtiny všetkých žien aspoň raz v živote pocítilo nepríjemné svrbenie, pálenie, pošvový výtok, bolesť pri pohlavnom styku a pri močení spôsobené vaginálnou mykózou, kvasinkami rodu Candida albicans. Na liečbu mykóz sa užívajú antimykotiká. Mnohým ženám sa však mykózy vrátane veľmi nepríjemných ťažkostí neustále vracajú. V takom prípade nestačí liečiť iba mykózy, ale aj problém ich opakovania. Ženy s opakovanými mykózami obvykle trpia problémami s lokálnou imunitou vo vaginálnom tkanive. Aj im môžu pomôcť enzýmové lieky, ktoré pôsobia proti zápalom, opuchom a poruchám imunity. Do projektu realizovaného v ČR bolo zaradených 62 žien, ktoré aj napriek antimykotickej liečbe trpeli mykózami 4 – 9-krát za rok. Tieto ženy dostávali počas desiatich týždňov Wobenzym. V nasledujúcom roku prišlo u všetkých k výraznému zlepšeniu, celkový počet mykóz klesol o 88%. Dve tretiny žien nemali mykózy dokonca ani raz.

PREDČASNÉ ZLYHANIE VAJEČNÍKOV

Predmaterská knižka Predčasné-zlyhanie-vaječníkov

Jednou z najčastejších príčin zníženej plodnosti ženy je predčasné zlyhanie vaječníkov (premature ovarian failure – POF). Ide o chorobu s nízkym počtom a kvalitou vajíčok vzhľadom k veku ženy. Jej prejavom je oligomenorea (vynechanie menštruačných cyklov) alebo amenorea (chýbanie menštruácie), zvýšená hladina gonadotropínov v sére a nízka hladina estradiolu. Ženy s POF sú častokrát nesprávne diagnostikované alebo nie sú vôbec diagnostikované až do 35. roku veku, kedy nastupujú problémy s otehotnením. Ženám s podozrením na POF sa odporúča absolvovať špecifický genetický test FMR1 génu pre fragilný X chromozóm. 1 zo 150 žien je nositeľkou premutácie, čím má nielen vysoké riziko rozvoja POF, ale aj zvýšené riziko narodenia dieťaťa s fragilným X chromozómom a mentálnym postihnutím. www.reprogen.sk

DONOSENIE PLODU

Niekedy je problém dieťa počať, inokedy donosiť zdravý plod. Za mnohými komplikáciami, či dokonca opakovanými potratmi môže byť nedostatok účinnej látky, ktorá v pozitívnom zmysle ovplyvní váš imunitný systém a pomôže vám zbaviť sa problémov či stať sa rodičom. Obráťte sa na gynekológa čo najskôr v prípade, ak máte problémy s predmenštruačným syndrómom, endometriózou, poruchami cyklu či neplodnosťou. Stojí za to vedieť viac a vyriešiť problémy, ktoré vás trápia fyzicky a sú i psychickou záťažou. Polovicu opakovaných potratov možno riešiť. Nečakajte, pretože ani vaša krivka plodnosti v závislosti od veku nečaká a vďaka účinnej látke, ktorú možno váš organizmus potrebuje, sa narodilo už viac ako 10 miliónov detí.