Otázky

Absolvovala som IVF. Po stimulácii mi odobrali osem vajíčok, oplodnené však napokon boli len dve. Prečo?

Otázky | BocianovinyKaždé vajíčko má svoj genetický cyklus. Prítomnosť spermie akceptuje len v určitom časovom intervale svojho cyklu, či už po spontánnej IVF, alebo po vpichnutí, čiže ICSI. Delenie nastáva jedine v prípade, ak je spermiou oplodnené vajíčko s jedným vylúčeným poolovým telieskom. Percento takýchto zrelých, resp. použiteľných vajíčok z celkového počtu všetkých získaných vajíčok môže byť v rozmedzí od 0 do 100%, najčastejšie je to okolo 70%. Podľa najnovších trendov je možné až 50% vajíčok nechať dozrieť laboratórne a niektoré slovenské centrá sa snažia túto metodiku uviesť do praxe. Fertilizácia pri spontánnej IVF je v priemere 60%.

Zaručí amniocentéza, resp. analýza, vykonaná na základe tohoto vyšetrenia na 100%, že moje dieťa bude zdravé?

Žiadne vyšetrenie vám neposkytne 100% istotu, no s vysokou pravdepodobnosťou sa vylúčia najdôležitejšie veľké poškodenia plodu.

Je amniocentéza rizikové vyšetrenie? Ak áno, nakoľko?

Pravdepodobnosť rizika tohoto vyšetrenia sa odhaduje na 1:100. Princíp vyšetrenia spočíva v tom, že plodu sa do plodovej vody odlupuje pokožka. Po odobratí plodovej vody sa jej kultiváciou získajú informácie, resp. sa s vyše 99% pravdepodobnosťou potvrdí alebo vyvráti ochorenie na Downov syndróm, resp. tryzómiu, čiže genómové mutácie, atď. Riziko nastáva, ak sa odber plodovej vody uskutoční cez placentu. V takomto prípade hrozí odlúčenie lôžka.

Čo je to spermiogram a aké by mali byť jeho výsledky?

Ide o vyšetrenie spermií partnera. Zjednodušene povedané: jeden mililiter ejakulátu by mal obsahovať minimálne 20 miliónov spermií, pričom aspoň 50% z nich sa musí progresívne, čiže vpred, pohybovať. Ďalej sa zisťuje patológia (napr. abnormality tvaru spermií), kde vrchná prípustná hranica je 70%. Dôležitými ukazovateľmi sú tiež skvapalniteľnosť ejakulátu a jeho čistota. Pre objektívnosť je treba dodať, že existujú vlastnosti, resp. poruchy spermií, ktoré im nedovoľujú vniknúť do vajíčka, hoci pod mikroskopom vyzerajú a správajú sa „zdravo“.

Môže pohlavný styk pred transferom alebo insemináciou ovplyvniť úspešnosť uhniezdenia embrya v maternici?

Niektoré pracoviská sexuálny styk dokonca odporúčajú večer pred prenosom embrya a udávajú, že im to zvyšuje úspešnosť. Dokážu to samozrejme zdôvodniť aj teoreticky, hoci aj bez odborného vzdelania je jasné, že milovanie pomáha prekrviť oblasť panvy a reprodukčné orgány, zbavuje stresu a preto platí, že ak máte chuť sa milovať, nič vám v tom nebráni, naopak, spojenie milovania s počatím je prirodzené a krásne.

Aký vplyv na spermiogram môže mať antibiotická liečba?

Spermiám venujeme všeobecne menej pozornosti, ako by sme mali. Antibiotiká pôsobia tlmivo na zárodočný epitel spermie, čo sa však prejaví približne šesť až osem týždňov po liečbe. Spermie totiž tiež dozrievajú v určitých cykloch, ich kompletný vývoj a rast, čiže spermatogenéza trvá približne 72 dní a okrem antibiotík na ne má veľmi negatívny vplyv napríklad aj zvýšená teplota či stres.

Existuje alternatíva amniocentézy?

Nedávno nás kontaktoval manžel 40-ročnej pani, ktorá je v 4. mesiaci tehotenstva a lekári jej, vzhľadom na vek, odporúčali absolvovať amniocentézu, čiže odber plodovej vody. Obaja sa obávajú možného potratu a to i napriek nízkej pravdepodobnosti. Pred siedmymi rokmi už o dieťatko prišli. Zaujímali sa teda o alternatívne vyšetrovacie metódy, ktoré by nahradili odber plodovej vody a to na Slovensku i v zahraničí. MUDr. Zsolt Sebő, gynekológ z Komárna, ordinuje aj v Maďarsku a nové vyšetrovacie metódy dobre pozná a rád vám odpovie na vaše otázky. U našich južných susedov sa ako alternatívne vyšetrenie starších rodičiek robí takzvaný Integrovaný test, špeciálny odber krvi spojený s meraním zátylku plodu v 13. týždni tehotenstva. Na základe výsledkov je možné vylúčiť Downov syndróm až s 94% istotou, riziko spontánneho potratu však nehrozí. Podmienkou je meranie šírky zátylku plodu na začiatku 4. mesiaca tehotenstva. Vzorku krvi vyšetria v Londýne za dva dni a cena testu je 25 000 forintov, teda približne 120 EUR.