Slovník

Slovník | BocianovinyUrčite sa vám už niekoľkokrát stalo, že vám lekár síce ochotne odpovedal na otázky, no vy ste nerozumeli tak každé tretie slovo. Niektorí lekári akoby pozabudli, že nie každý človek absolvoval anatómiu v latinčine a lekárskymi výrazmi či skratkami deprimujú i pacientov, ktorí sa v ich ordinácii ocitli po prvý raz a to bez toho, že by sa ubezpečili, či pacient neodchádza domov s traumou, alebo prinajlepšom ako hlupák. Aby sme však nekritizovali lekárov, pretože bez ich fortieľu, vedomostí a pomoci by nám i znalosť latiny bola nanič, rozhodli sme sa vyškoliť pacientov. Vytvorili sme slovník, ktorý vám pomôže zorientovať sa v rôznych lekárskych termínoch, výrazoch a skratkách, s ktorými sa stretnete v literatúre, na internete, na receptoch a je ich plná dokonca i materská knižka.

Pojmy

AFP vyšetrenie – vyšetrenie alfa-fetoproteínu v sére je skríningová, vyhľadávacia metóda, čiže vyšetrenie zamerané na odhalenie niektorých vrodených vývojových chýb. Je to jednoduchý, ale pomerne nepresný test, pri ktorom sa určuje hladina tohto proteínu v krvi. Opakovane zvýšené hodnoty v krvi sú indikáciou pre vyšetrenie AFP v plodovej vode. Zvýšené hodnoty v krvi matky v 16. týždni svedčia najčastejšie pre vrodený rázštep chrbtice. Nízka hodnota v skorej gravidite môže znamenať zvýšené riziko Downovho syndrómu.

Alfafetoproteín – je bielkovina, nachádzajúca sa v krvi počas celej tehotnosti. Najskôr je produkovaná embryonálnym žĺtkovým vakom a neskôr pečeňou plodu. Lekári jej koncentráciu používajú ako ukazovateľ diania vo vnútri maternice. Napríklad mimoriadne nízka koncentrácia môže viesť k podozreniu, že plod má Downov syndróm.

Amenorea – vynechanie menštruácie. Príčina môže byť fyziologická (tehotenstvo, obdobie počas dojčenia, obdobie po menopauze), ale aj prejav iného ochorenia (po šoku, tzv. pásmová choroba vznikajúca pri cestovaní lietadlom), ťažký stres, atď. Ak dievča do 16. roku veku nezačne mať menštruáciu, hovoríme o primárnej amenoree. Sekundárna amenorea je vynechanie menzesu na viac ako 3 mesiace.

Amniocentéza – je invazívna vyšetrovacia metóda. Priamym vpichom cez brušnú stenu sa naberie plodová voda, ktorá je odoslaná na genetické, prípadne biochemické vyšetrenie. Toto vyšetrenie sa robí medzi 14. a 18. gestačným týždňom. Pomocou amniocentézy je možné diagnostikovať závažné genetické ochorenia ako napríklad Downov syndróm (u žien nad 35 rokov). Riziko komplikácii po takomto zákroku je menej ako 1%.

Anamnéza – podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.

Andrológia – veda o poruchách mužských pohlavných orgánov a plodnosti. Rieši okrem iného aj ťažkosti s erekciou a predčasnou ejakuláciou. Viac sa dozviete na www.potencia.sk alebo na telefónnej Modrej linke Slovenskej sexuologickej spoločnosti 18 218.

Anémia (chudokrvnosť) – nedostatok červených krviniek, postihuje 50-60% tehotných žien. Príznakmi chudokrvnosti sú bolesti hlavy, závrate, zvýšená únava alebo búšenie srdca. Najúčinnejšou prevenciou chudokrvnosti je optimálna výživa. Nestačí len prísun železa, potrebné sú aj vitamíny, bielkoviny, ale aj správna funkcia zažívacieho traktu (žalúdočná kyslosť). Zvýšenou mierou sú postihnuté vegetariánky. Chudokrvnosť budúcej matky môže mať negatívny vplyv na vývoj plodu.

Anovulácia – stav, pri ktorom žena netvorí zrelú pohlavnú bunku , alebo bez pomoci neuvoľnuje zrelé vajíčko do brušnej dutiny.

Asistovaná reprodukcia – pododbor medicíny, ktorého cieľom je zdravá reprodukcia pomocou pozitívnych liečebných zásahov do reprodukčného procesu v prípade porúch plodnosti.

Asistovaný zonálny hatching – mikromanipulačná technika, pri ktorej sa na malom mieste naruší obal pôvodnej oplodnenej ženskej pohlavnej bunky (zona pellucida) tesne pred prenosom embrya do maternice, čo mu uľahčuje kontakt embrya so sliznicou maternice. Pri ICSI, kde je už obal narušený, sa tento výkon nerobí. Očakáva sa zvýšenie implantácie.

Aspirácia a extrakcia spermií – sú chirurgické zákroky, pri ktorých sa spermie odoberú z mužských reprodukčných orgánov v prípade, že partnerov ejakulát neobsahuje spermie. V niektorých prípadoch sa spermie môžu odobrať zo semenníkov (testes), alebo nadsemenníkov (epididymis) muža.

Azoospermia – neprítomnosť spermií v ejakuláte.

Cervikálny hlien – produkujú ho žliazky v hrdle maternice. Umožňuje prienik spermií do maternice a vajcovodov. Jeho množstvo a kvalita sa menia v čase ovulácie.

Cervix (čípok) – časť maternice, ktorá vyúsťuje do pošvy, cez ktorú odchádza menštruačná krv a ktorou spermie prechádzajú do dutiny maternice a ďalej do vajíčkovodov.

Cervix uteri – krčok maternice je úzka, pretiahnutá časť maternice, ktorá čiastočne zasahuje až do pošvy. Riziková, resp. citlivá sliznica krčku maternice si vyžaduje pravidelné cytologické kontroly, aby sa možné ochorenie diagnostikovalo včas, pretože včasná liečba je základným predpokladom jej úspechu. V tehotenstve je stav krčka maternice veľmi dôležitým parametrom. Jeho insuficiencia, čiže nedostatočné uzatvorenie môže spôsobiť predčasný pôrod. Naopak rozširovanie krčka maternice je súčasťou prvej pôrodnej doby.

CNS – centrálny nervový systém.

Cysta – vačok, dutina s rôznym, najčastejšie tekutým obsahom.

Cystická fibróza – mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i ľudový názov slané deti. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko postihne infekcia. Hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5-10% sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho výskytu je 25%. K dispozícii je prenatálna diagnostika. Ochorenie nevieme vyliečiť, liečba je zameraná na zmiernenie príznakov, pacienti zomierajú na ťažké infekčné komplikácie.

Darcovstvo spermií – procedúra, pri ktorej sa spermie získavajú od darcu a uložia sa do banky spermií. Použiť sa môžu až po 6 mesiacoch od darovania, aby sa vylúčil výskyt infekčných chorôb. „Vybraný pár“ si môže zvoliť vhodného „darcu“.

Darcovstvo vajíčka (oocytu) – procedúra, pri ktorej iná žena poskytne svoje oocyty pacientke. Aplikuje sa u bezdetných žien, ktoré buď nemajú vyvinuté vaječníky, trpia na zníženú činnosť vaječníkov alebo sa v rodine partnerky vyskytujú genetické choroby.

Edém – opuch.

Ejakulát – tekutina, vytekajúca z penisu muža pri orgazme. Obsahuje spermie.

Eklampsia – potenciálne životunebezpečný stav pre matku aj pre dieťa, spojený s vysokým TK. Krvné cievy v maternici postihnú kŕčové záchvaty, takže je obmedzený prítok krvi k plodu s postupnou hypoxiou čiže nedostatkom kyslíka v tkanivách plodu. Prvými príznakmi sú ospalosť, bolesť hlavy, nejasné videnie.

Embryo – oplodnené vajíčko sa neskôr nazýva embryo a od určitého stupňa vývoja plod.

Embryotransfer – prenos embrya, resp. niekoľkých embryí tenkým katétrom do maternice.

Endometrium – sliznicová výstelka dutiny maternice, ktorej hrúbka závisí od fázy menštruačného cyklu. Počas tehotenstva z nej vzniká placenta a vyživuje plod. S každým cyklom sa odlučuje, ak nebolo do nej implantované oplodnené vajíčko. V tele maternice dosahuje obvykle 2-6 mm, je pokrytá jednovrstvovým riasinkovým epitelom, pod ním sú žliazky. Je pevne spojená so svalovinou maternice. Na krčku maternice prechádza tento epitel do jednej vrstvy cylindrických buniek s bohatými hlienotvornými žliazkami. Tento prechod rôznych typov buniek je práve rizikovou oblasťou pre zhubné zmeny. Pravidelné cytologické vyšetrenie je najlepšou prevenciou odhalenia zmien buniek.

Estrogén – hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menší, dosahujú estrogény v tzv. sekrečnej fáze cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú výmenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat (tvar tela, rast prsníkov).

Fertilita – plodnosť, u zdravej ženy trvá asi do 45 rokov. Počas života ženy dozrieva v jej vaječníkoch asi 400 vajíčok, oplodnených býva však len niekoľko.

Fertilizácia (oplodnenie) – proces, pri ktorom do vajíčka prenikne spermia a oplodní oocyt.

Fetus – plod. Fetálne obdobie začína od 12. týždňa gestácie. Do 12. týždňa hovoríme o embryu. Od 15. dňa do 12. týždňa prebieha tvorba orgánov (organogenéza).

Folikul – guľovitý útvar, ktorý obsahuje vajíčko. Novorodenec ženského pohlavia má 200 000 – 400 000 folikulov, ktoré sú uložené do väziva kôry vaječníka. Folikuly spolu s vajíčkami rastú, k ovulácii dozreje len asi 400. Zrelý folikul nazývame po jeho objaviteľovi Graafov folikul.

Folikulometria – meranie veľkosti folikulu ultrazvukom. Robí sa opakovane po niekoľkých dňoch na sledovanie rastu folikulu a predpovede alebo dôkazu ovulácie.

FSH – folikulostimulačný hormón. Je produkovaný hypofýzou. Stimuluje rast folikulov a vajíčok v ováriách.

Gaméty – mužské alebo ženské reprodukčné bunky, t.j. spermie a vajíčka.

Genetické poradenstvo – genetické vyšetrenie, pomocou ktorého je možné podať rodine s pacientom s dedičnou chorobou informácie o chorobe a jej následkoch, o pravdepodobnosti, s akou sa prenáša na potomstvo a tiež o možnostiach prenatálnej diagnostiky, resp. liečby, ak je to možné.

Gestóza – súbor príznakov vyvolaných tehotnosťou, ktoré začínajú ľahkými poruchami (eklampsizmus), cez ťažšie stavy (preeklampsie) a končiace záchvatmi (eklampsiou). Z chorobných príznakov sú typické opuchy, vysoký TK a nález bielkovín v moči.

GIFT – penos gamét do vajcovodu. GIFT sa od IVF líši tým, že vajíčka odobraté z vaječníkov sú vrátené do vajcovodov takmer ihneď po odbere spolu s malým množstvom spermií. Lekári stihnú vajíčka vyšetriť, vybrať maximálne 3 a pridať spermie, potom všetko vrátia do vajcovodu.

GnRH – gonadotropný uvoľňovací hormón. Je produkovaný hypotalamom. Stimuluje uvoľňovanie pohlavných hormónov hypofýzy.

Gonadotropíny – ženské pohlavné hormóny vylučované hypofýzou (mozgovým príveskom).

Gravidogram – pri pravidelných návštevách prenatálnej poradne sa do grafu v tehotenskej knižke zaznamenáva vzdialenosť od horného okraja lonovej kosti k hornému okraju maternice, ktorú určí gynekológ pohmatom. Hodnotí sa primeranosť rastu maternice, čo nám umožňuje nepriamo hodnotiť rast plodu.

HCG – ľudský choriový gonadotropín je hormón, ktorý je prítomný len v tehotenstve.

Hypertenzia – vysoký krvný tlak. Hypertenzia vyvolaná graviditou môže spomaliť tempo rastu dieťaťa vplyvom zníženého prítoku krvi do maternice, dieťa môže trpieť aj nedostatkom kyslíka. Obidva tieto príznaky môžu spôsobiť nízku pôrodnú hmotnosť dieťaťa. Vysoké hodnoty ohrozujú aj život matky.

Hypervitaminóza – nadbytok vitamínov v organizme, ktoré môže spôsobiť až ochorenie. Napr. vitamín A vo vysokých dávkach vedie k intoxikácii s bolesťami hlavy, závratmi a zvýšeným vnútrolebečným tlakom.

Hysterosalpingografia – röntgenové vyšetrenie maternice, vajcovodu a panvy, ktorým sa zisťuje tvar maternicovej dutiny, jej veľkosť a súčasne sa overuje aj priechodnosť vajcovodov. Realizuje sa po menštruácii, zvyčajne najneskôr do polovičky cyklu.

Chromozóm – forma uloženia genetickej informácie. Genetická informácia človeka je uložená v podobe deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) v jadre každej bunky. Spôsob, akým je genetická informácia zapísaná v DNA sa označuje ako genetický kód. Molekula DNA so špecifickými proteínmi tvorí paličkovité útvary v jadre buniek, ktoré označujeme ako chromozómy.

ICSI – mechanické vpravenie jedinej spermie do vajíčka pomocou mikroihly pod špeciálnym mikroskopom a pomocou mikromanipulátora. Je najúčinnejšou liečebnou metódou pri liečbe ťažších foriem mužskej neplodnosti.

IUI – intrauterinárna inseminácia – aplikácia spermií do dutiny maternice.

IVF metóda asistovanej reprodukcie – (skratka IVF znamená „in vitro fertilisation“ čiže oplodnenie v skúmavke) pri IVF sa oplodnenie uskutočňuje v plytkej sklenej nádobke alebo v porcelánovej miske. Je to veľmi zložitý postup, ktorý však zjednodušene znamená vybratie vajíčka z vaječníka, jeho oplodnenie spermiou v laboratóriu a priame prenesenie embrya do maternice.

Kryokonzervácia – procedúra, pri ktorej sa nadbytočné embryá zmrazujú v špeciálnych prístrojoch s programovaným postupným znižovaním teploty až na -169 oC. Kľúčový je však samotný proces zmrazovania a rozmrazovania, ktorý je riadený počítačom. Doporučuje sa čo najkratšia doba uchovávania zmrazených embryí.

Kryotransfer embrya – transfer rozmrazených embryí. Pri tomto výkone je potrebné hormonálne pripraviť maternicu ženy na prijatie rozmrazeného embrya.

Laktóza – mliečny cukor, je hlavným cukrom materského mlieka. Jeho obsah v kolostre je 4g/100ml, v zrelom mlieku 7g/100ml. Jeho premenou vznikajú látky dôležité pre vývin mozgu. Laktóza materského mlieka podporuje v črevnej flóre novorodencov a dojčiat rast baktérie laktobacilus bifidus, a tým ich chráni pred infekčnými hnačkami.

Listerióza – pôvodcom choroby je mikrób Listeria monocytogenes. Rezervoárom sú divoké a domáce zvieratá a vtáky. Prenos na človeka je priamym kontaktom s chorými zvieratami, ale aj konzumáciou kontaminovaných potravín, ako napr. mäkkých syrov, nepasterizovaného mlieka, šalátu zo surovej kapusty, pokrmov s chilli korením a nedostatočne tepelne spracovaného mäsa. Pri vrodenej forme prechádza infekcia placentou, môže vyvolať aj potrat alebo ťažkú celkovú infekciu plodu.

LH – luteinizačný hormón. Jeden z pohlavných hormónov produkovaných hypofýzou. U žien vyvoláva dozrievanie a uvoľnenie vajíčka z ovárií. U mužov stimuluje tvorbu mužských pohlavných hormónov.

Lunárny mesiac – mesiac, ktorý má presne 4 týždne. Za normálnych okolností tehotenstvo trvá 10 lunárnych mesiacov, t.j. 40 týždňov.

MESA – mikrochirurgický odber spermií z nadsemenníka za účelom oplodnenia vajíčka u muža, ktorý nemá žiadne spermie v ejakuláte.

Nauzea – nevoľnosť, často býva spojená s vracaním v ranných hodinách u tehotných v prvom mesiaci, trvá obyčajne do 14. až 16. týždňa.

Neinvazívna a invazívna metóda vyšetrenia – pri neinvazívnom vyšetrení nedochádza k poruche integrity ľudského tela, napr. vyšetrenie pohmatom, sluchom, ultrazvukom a pod. Invazívna metóda vyšetrenia znamená taký spôsob, pri ktorom určitým spôsobom integritu organizmu narušíme, napr. odber krvi, odber plodovej vody pri amniocentéze a pod. Invazívne vyšetrenie je spojené aj s vyšším rizikom komplikácií. Najčastejšie ide o krvácanie, zanesenie infekcie, atď.

Neplodnosť – neplodnosť sa zvyčajne definuje ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie alebo graviditu po uplynutí jedného roka nechráneného styku. U žien vo veku nad 35 rokov sa však táto lehota určila na šesť mesiacov.

Nulipara – žena, ktorá ešte nerodila.

Odber vajíčok (PICK UP) – vajíčka, ktoré dozreli vo folikuloch sa odsajú cez pošvu z vaječníkov. Folikulárna tekutina spolu s vajíčkami sa dostáva do skúmavky, ktorá sa dopraví do laboratória. Zákrok sa robí v krátkej celkovej anestézii, ktorá obyčajne netrvá dlhšie ako 10 – 15 minút v závislosti od počtu vajíčok. Komplikácie počas odberu vajíčok (PICK UP) sú obyčajne veľmi zriedkavé a zvyčajne sa obmedzia na slabé zakrvácanie. Oddychový čas po OPU trvá bežne dve hodiny a pár môže ísť potom domov.

Oligospermia – veľmi nízky počet spermií v ejakuláte.

Oocyt – ženská reprodukčná bunka, t. j. vajíčko.

Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS) – komplikácia, vznikajúca pri nadmernej reakcii vaječníkov na stimuláciu.

Ovulácia – vývin a uvoľnenie vajíčka pripraveného na oplodnenie spermiou. Zvyčajne nastáva raz v jednom a raz v druhom vaječníku.

Patologické tehotenstvo – ak je priebeh tehotenstva komplikovaný ochoreniami, ktoré ohrozujú zdravie matky alebo plodu. Môže ísť o choroby špecifické pre tehotenstvo (napr. gestóza), ale aj pridružené ochorenia, ktoré priamo s graviditou nesúvisia (napr. ochorenie srdca matky).

Placentárna insuficiencia – nedostatočná funkcia placenty. Počas tehotnosti dostáva plod prostredníctvom placenty a pupočníkových ciev živiny a kyslík a naopak, odvádzajú sa odpadové látky a oxid uhličitý. Placenta však môže byť z rozličných dôvodov neschopná podporovať plod:
– placenta sa vyvinula s určitou anomáliou
– prietok krvi placentou je obmedzený alebo placentárne tkanivo je redukované pre krvné zrazeniny
– placenta je oddelená alebo čiastočne oddelená od steny maternice
– placenta je príliš malá
– placenta nie je náležite vyvinutá
– gravidita pokračuje aj po termíne pôrodu, takže sa placenta pre plod stáva nedostatočnou
– ak matka trpí na cukrovku, môže to mať pre placentu neblahý vplyv.

Preeklampsia – hypertenzia vyvolaná graviditou. Často sa vyskytuje u žien, ktoré čakajú svoje prvé dieťa, u žien starších ako 35 rokov, ktoré nosia viac plodov.

Primipara – prvorodička.

Progesterón – ženský pohlavný hormón, ktorý sa tvorí v žltom teliesku vaječníka, ale aj ako medziprodukt v nadobličkách. Jeho účinok spočíva v prestavbe sliznice maternice, ktorá sa pripravuje na vajíčko a v prípade gravidity chráni oplodnené vajíčko. Spolu s estrogénmi pripravuje prsné žľazy na tvorbu mlieka.

Proteinúria – bielkovina v moči.

Salmonelóza – infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje mikrób a jeho toxíny, ktoré sa dostanú do tela z kontaminovanej potravy (surovými vajciami a mäsom). Medzi príznaky patrí bolesť hlavy, nevoľnosť, bolesti brucha, hnačka, zimnica a horúčka, vznikajú náhle 12-18 hodín po nákaze a trvajú približne 2-3 dni. Niekedy môže byť pacient v šoku z veľkej straty tekutín a solí.

Spermia – mužská pohlavná bunka.

Spermiobanka – zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku pri veľmi nízkych teplotách uložené spermie.

Spermiogram – popis mikroskopického vyšetrenia ejakulátu muža. Na jeho základe sa orientačne posudzuje plodnosť muža. Pred týmto vyšetrením sa odporúča 3-dňová pohlavná zdržanlivosť.

Spina bifida – vrodená chyba chrbtice, pri ktorej nie sú uzavreté oblúky stavcov. Môže byť skrytá (spina bifida occulta), kedy je celá oblasť defektu pokrytá kožou, či iba modrastou membránou. Pri závažných defektoch miecha so svojimi obalmi vystupuje z kanála chrbtice. Otvorený miešny kanál treba hneď po narodení operačne uzavrieť. Celková prognóza je u detí s veľmi ťažkým defektom nepriaznivá. Často sú pridružené aj iné závažné malformácie. Komplikácie spočívajú v paralýze (ochrnutí) nôh, nezadržiavaní moču a stolice, niekedy mentálnej retardácii.

Sterilita – neplodnosť, môže byť len funkčná pri nedostatočnej produkcii hormónov alebo sú príčinou závažné vrodené vývojové chyby pohlavných orgánov, pozápalová deštrukcia reprodukčných orgánov a stav pri aktívnej endometrióze.

Stimulácia – hormonálne pôsobenie na vaječníky za účelom rastu viacerých folikulov (nielen jedného) pred umelým oplodnením.

Symfýza – spona, ktorá spája lonové kosti.

TESE – mikrochirurgický odber spermií zo semenníka muža, ktorý nemá žiadne spermie v ejakuláte, za účelom oplodnenia vajíčka pri IVF.

Testis – semenník, mužská pohlavná žľaza.

Testosterón – je mužský pohlavný hormón, ktorý sa vytvára v semenníkoch, u ženy sa v menších množstvách tvorí vo vaječníkoch a v nadobličkách.

Toxická látka – jedovatá látka, ktorá môže byť rôznej povahy. Pre organizmus sú toxickými napr. ťažké kovy (olovo, ortuť), ale toxíny tvoria aj baktérie (napr. smrteľný botulotoxín, ktorý tvorí Clostridium botulinum) alebo huby (muchotrávka zelená) a plesne (v plesnivých potravinách tzv. alfatoxíny, ktoré sú karcinogénne).

Toxoplazmóza – je choroba zapríčinená cudzopasníkom Toxoplazma gondii. Rozmnožuje sa delením vnútri bunkových jadier, ale tvorí aj toxín, ktorý poškodzuje okolité tkanivá. U dospelých vyvoláva stav podobný ľahkej viróze. U plodu však môže vážne poškodiť mozog a zrak, zároveň vedie k celkovej retardácii rastu plodu. Býva príčinou oslepnutia. Infikovaní novorodenci majú aj zväčšenú pečeň a slezinu, neprospievajú a pretrváva u nich novorodenecká žĺtačka. Najnebezpečnejšia je vo včasných štádiách tehotenstva. Šíri sa výkalmi infikovaných zvierat (najmä mačiek), nákaza hrozí aj konzumáciou surového, ale aj nedovareného mäsa, hlavne hydiny (pozor na tatársky biftek a krvavé steaky!).

UDOP – vyšetrenie pomocou prístroja, ktorý zosilňuje ozvy plodu, teda sníma údery srdca dieťaťa.

Ultrazvukové vyšetrenie – je neinvazívna metóda, ktorá slúži na určenie veľkosti plodu, pomáha diagnostikovať abnormality rôznych orgánov plodu a hodnotí fyziologické prejavy. Pomocou kvalitných prístrojov sa bežne hodnotí nepriamo aj kvalita a kvantita krvného prietoku v pupočníku plodu, ale aj prietok krvi v dôležitých cievach CNS. Toto vyšetrenie sa v priebehu tehotenstva absolvuje viackrát (najčastejšie v 10. – 20. – 30. týždni tehotenstva).

Uterus – maternica ženy.

Zona pellucida – obal vajíčka (tzv. priesvitná zóna).

Zygota – oplodnené vajíčko.

Žlté teliesko – corpus luteum je dočasná žľaza s vnútorným vylučovaním, ktorá vznikne v oblasti folikulu po ovulácii vajíčka. Vrchol svojej činnosti dosahuje 20. – 22. deň cyklu. Okrem malého množstva estrogénov vylučuje najmä progesterón, hormón žltého telieska. Ak žena otehotnie, mení sa na tehotenské teliesko a bráni menštruácii. Ak k oplodneniu nedochádza, žlté teliesko zaniká. Vytvorí corpus fibrosum, ktoré pripomína jazvu.

Skratky a termíny v preukaze pre tehotné

PM – posledná menštruácia
TP – termín pôrodu
TK – krvný tlak
P – pulz
FHR –/ frekvencia akcie srdca/- OP± – ozvy plodu (prítomné, neprítomné)
– bielkoviny v moči (prítomné, neprítomné)
AFP – alfa-fetoproteín
H – hnis
Hb – hemoglobín
s. c. – cisársky rez
MOP – mikrobiologický obraz pošvy
0 para – nulipara, nerodička
1 para – primipara, prvorodička
MULTI – viacnásobná rodička
S/F – vzdialenosť horného okraja maternice od symfýzy (spony)
gestóza EPH – ochorenie v tehotnosti s vážnymi príznakmi: edém (opuch nôh), proteinúria (bielkoviny v moči), hypertenzia (vysoký krvný tlak)
AB – abortus, potrat
AIDS – syndróm získanej imunodeficiencie
AS – akcia srdca
Bpn – bez patologického nálezu
BWR – Bordettova-Wassermanova reakcia na dôkaz syfilisu
ekg – elektrokardiografia
Er – erytrocyty, červené krvinky
HIV – vírus spôsobujúci AIDS
HTK – hematokrit
KS – krvná skupina
Lanugo – jemné ochlpenie na novorodencovi
Leu – biele krvinky
OA – osobná anamnézia
Puerperium (šestonedelie) – obdobie do 6 týždňov po pôrode dieťaťa
RA – rodinná anamnéza
RG – riziková gravidita
Rh + (-) – Rh pozitívna krvná skupina alebo Rh negatívna krvná skupina
Trim – trimester
UPT – umelé prerušenie tehotnosti
USG – ultrasonografia
Vernix (mázok)– krémovobiela látka na tele, najčastejšie u nedonosených detí
KP – poloha plodu panvovým koncom
L – pozdĺžna poloha plodu
APH –krvácanie po 28. týždni gravidity
BBA – dieťa sa narodilo pred príchodom lekára
Bf – dojčené dieťa
Ceph. – poloha hlavičkou nadol
Cx – krček
IU – iritabilný uterus
Kompl. grav. – tehotenstvo s komplikáciami
Kompl. pôrod – pôrod s komplikáciami
PET – preeklampsia
POHL. – pohlavie
PPH – popôrodné krvácanie
Vx – vertex – hlavou dolu