Adopcia vzťah založený na sľube1

Úvodná stránka/Knižnica/Adopcia vzťah založený na sľube1