Dotazník

Dotazník Bocianoviny
Ak sa chcete stať našim členom, priateľom či „bocianíkom“, prosíme vás o vyplnenie nižšie uvedeného dotazníka. Nielenže tak získate množstvo výhod, o ktorých sa viac dozviete v rubrike Členstvo, ale uľahčíte sebe i nám vzájomnú komunikáciu. Na vaše otázky budeme môcť odpovedať bez toho, aby ste opakovali svoju situáciu či podrobnosti. Stačí, ak uvediete číslo svojej b-karty, ktorú získate po vyplnení a odoslatí dotazníka a zaplatení ročného členského poplatku.
Je mimoriadne dôležité, aby ste vedeli a mali istotu, že všetky vaše odpovede sú anonymné a dobrovoľné a slúžia len pre internú potrebu Občianskeho združenia BOCIAN. Znamená to, že k nim nemá prístup nikto okrem vedenia nášho Občianskeho združenia a nemajú k nim prístup ani členovia navzájom. Vyplnením dotazníkam nám okrem uľahčenia komunikácie poskytnete aj všeobecný prehľad o situácii na Slovensku. Je to dôležitý krok k tomu, aby sme v budúcnosti mohli vychádzať v ústrety práve vašim potrebám a poskytovať informácie a služby, ktorá potrebujete a hľadáte.

Dotazník vo formáte MS Word