Členstvo

Členstvo Bocianoviny
Pre každý šiesty pár sa rozhodnutím pre rodičovstvo nezačína radosť z tehotenstva, ale kolotoč skúšania, merania teplôt, vyšetrení, hľadania informácií a pre niektorých dokonca séria náročných lekárskych zákrokov. Niekedy je to pre jedného ťažký náklad. Mnohí naši členovia ho však neťahajú sami. Pomáha im sieť odborníkov, skúsených rodičov i jednotlivcov, ktorí o problémoch otehotnieť a ich riešeniach vedia svoje.
Členstvo v Občianskom združení BOCIAN je tu preto, aby ste informácie i pomocnú ruku našli ľahšie a rýchlejšie. Pre členov, či ako im hovoríme „bocianíkov“ však však máme pripravený aj ďalší atraktívny balík výhod.
Váš členský príspevok však má aj iný, dôležitý význam. Vďaka vašej podpore pre vás Občianske združenie BOCIAN pravidelne organizuje Turné plodnosti a pracuje na aktivitách, ktoré na prvý pohľad nie je vidieť, no v praxi sú pri každej návšteve odborníka či liečbe mimoriadne dôležité. Sú to diskusie a korešpondencia s lekármi, centrami asistovanej reprodukcie, zdravotnými poisťovňami, farmaceutickými spoločnosťami ale i Ministerstvom zdravotníctva a inými inštitúciami. Cieľom našej práce je, aby ste mali vždy prístup k aktuálnym a objektívnym informáciám a k tej najkvalitnejšej diagnostike a liečbe. Tak, ako je to bežné vo vyspelých európskych krajinách. K tomu však potrebujeme vašu podporu a pomoc. Svojim členstvom dávate najavo podporu. Sme za to vďační, pretože vieme, že naša práca prináša ovocie a cítime zodpovednosť robiť ju ešte lepšie.