Odporúčame

Pre ženy a pre istotu

Žena môže prísť o svojho životného partnera rozchodom, rozvodom či tragickou udalosťou a často ostane zaskočená, pretože až do straty partnera sa o dôchodok, stav úspor či dôstojnú starobu nezaujímala.
Na dôchodok myslite už dnes
Verte nám a expertom skupiny Allianz, že ani v tridsiatke nie je skoro myslieť na dôchodok a zabezpečenie. Práve naopak, čím skôr začnete, tým vyššia bude suma, ktorú si na svojom dôchodkovom účte nasporíte. Tu treba zdôrazniť, že zásadný vplyv na zhodnotenie vašich dôchodkových úspor má rozdelenie prostriedkov v jednotlivých fondoch, teda samotná investičná stratégia. Allianz SDSS odporúča, aby každý kto má menej ako 40 rokov mal aspoň časť svojich peňazí, teda približne 20, 30 alebo 40 percent v akciovej zložke.
Lepšia práca, lepší dôchodok
Ak pracujete na čiastočný úväzok, nízky príjem znamená nízku penziu. Zvážte doplnkový príjem z dôchodkových fondov či životného poistenia. Pre ženy po dlhšej materskej môže byť návrat do práce na rovnakú pozíciu ťažký. Volia preto nižšie platenú prácu alebo čiastočný úväzok, t.j. nižší dôchodok. Naša rada: vráťte sa na svoju pôvodnú pozíciu čím skôr. Vo veku nad päťdesiat rokov myslite na to, že štát neustále predlžuje vek odchodu do dôchodku, nemusíte sa doň tak skoro dostať. A každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa podpíše na výške penzie. Ak sa staráte o deti či rodičov, oboznámte sa s pravidlami dôchodkového zabezpečenia, zohľadňuje sa dĺžka, ale aj úroveň starostlivosti.
Finančná gramotnosť sa oplatí
Mladým sa oplatí investovať. V dlhodobom horizonte môžu vaše investície priniesť slušný zisk. Poistenie je mimoriadne dôležité, pretože znášať životné náklady v prípade nečakanej životnej udalosti alebo poistnej udalosti je pre jedného človeka ťažké. Úspory, uložené v dôchodkovom zabezpečení či životnej poistke vám na nie vždy rovnej ceste života veľmi pomôžu.

Nezabúdajte na zdravie
Ak patríte medzi ženy, pre ktoré je prvoradé zdravie seba a svojej rodiny, odporúčame vám dojednať si poistenie Allianz Best Doctors Plus. Tento unikátny produkt v prípade vážnych diagnóz zabezpečí a finančne pokryje prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových svetových zdravotníckych zariadeniach. Poistenie je dostupné pre deti, dospelých aj seniorov a kryje liečbu zhubného nádoru, leukémie, neurochirurgický zákrok na mozgu, transplantáciu orgánov a kostnej drene a iné vážne diagnózy, a to až do výšky 2 milióny eur.
Viac informácií získate na bezplatnej infolinke 0800 122 222 alebo na stránke www.allianzsp.sk.

Produkt
Názov produktu
Značka Allianz Slovenská poisťovňa
Bocianoviny - Hodnotenie
Hodnotenie MEDZI NAMIHodnotenie MEDZI NAMIHodnotenie MEDZI NAMIHodnotenie MEDZI NAMIHodnotenie MEDZI NAMI
Vaše hodnotenie 5 založené na počte hlasov: 4